PGI Engineering & Consulting es reinventa sota la sostenibilitat, la innovació i el lideratge

Share —
En un entorn postpandèmic ha crescut l'interès mediàtic cap a aquelles iniciatives lligades a la reactivació progressiva de l'economia, deixant a un costat aquelles purament corporatives i posant el focus en el seu propòsit, que aporta un benefici a la societat i el seu entorn.

En aquest context, PGI Engineering & Consulting ha decidit reinventar-se i apostar per una enginyeria atractiva, dinàmica i disruptiva, fent un pas més enllà per a no ser percebuda solament com una tradicional enginyeria d'instal·lacions.

Amb el nomenament d'Aina Juliol com a nova presidenta, s'activa un procés de rebranding de la companyia, que es declina en diferents suports i canals de comunicació, tant en línia com offline, sota el claim “Engineering your sustainable future”.

Nuevi Branding Pgi

En el briefing inicial de treball amb Interprofit es fixen tres objectius clars: 1) Guanyar notorietat de marca en l'opinió pública a través d'un propòsit de marca (la sostenibilitat); 2) Incrementar la rellevància en els públics B2B, els seus principals targets; 3) Ser reconeguda entre els principals prescriptores del sector com a empresa líder tecnològica en el sector de l'enginyeria d'instal·lacions.

Estratègia i Pla d'acció

Per a aconseguir aquests tres reptes en Interprofit desenvolupem una estratègia basada en la construcció d'un relat de marca, en la definició de territoris comunicatius per a les seves audiències, i en l'optimització d'aspectes en el seu discurs, com per exemple el to o els missatges claus de la companyia.

Un exemple d'això són l'elaboració de vídeos per a xarxes socials, on els protagonistes són els propis empleats, els qui expliquen alguns dels projectes més destacats o les tecnologies més disruptives que estan usant.

Per al pla d'acció, s'opta per una activació per fases. En la primera s'identifiquen els missatges clau, es desenvolupa un Q&A per a la gestió d'entrevistes, se selecciona els portaveus i s'elabora un pla de continguts per al perfil corporatiu de LinkedIn.

Una vegada consolidada la fase de preparació, es comunica el nou relat de marca als mitjans generalistes, econòmics i especialitzats. Ens recolzem en l'elaboració de notes de premsa sobre fets remarcables de PGI Engineering & Consulting i en l'execució d'un pla relacional d'Aina Juliol, la seva presidenta, amb els mitjans, posant el focus especialment en entrevistes One2One amb periodistes de Madrid.

También ponemos en marcha el plan de contenidos específico para LinkedIn, diversificando los formatos, estableciendo unos territorios de conversación coherentes y dando una mayor presencia a los mensajes claves de la marca.


Casestudypgi 1

Finalment, s'activa un servei de relacions institucionals corporatives, focalitzat en la figura d'Aina Juliol, amb l'objectiu de crear sinergies amb directors de negocis i institucions susceptibles del seu interès.

Resultats

Gràcies a la gestió d'entrevistes amb els mitjans i els enviaments de notes de premsa corporatives, s'ha aconseguit 28 clips en un any, arribant a una audiència de 238.230.908 persones. Això suposa un valor econòmic de 585.767,31 €.

La marca PGI Engineering & Consulting ha aparegut en mitjans de comunicació com La Vanguardia, Expansió, Cinco Días o Crònica Global, entre altres. També es va gestionar algun branded content en la revista Forbes. D'altra banda, les entrevistes one to one es van realitzar en mitjans com a Actualitat Econòmica, La Razón o el Diari ABC.

Si ens focalitzem en les xarxes socials, concretament en el canal de LinkedIn, solament en vuit mesos s'ha aconseguit ampliar la comunitat a més de 580 seguidors nous i s'ha impactat a més de 77.000 usuaris únics. Amb això, no sols s'ha aconseguit un increment del 43% respecte l'any anterior sinó que a més, la velocitat de creixement de l'audiència també ha augmentat, fruit de l'estratègia d'inbound màrqueting que s'està implementant.

Pel que fa a la participació de la comunitat, s'ha aconseguit col·locar a la marca en tercer lloc respecte als seus principals competidors.

Política de Privacitat

Previ

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i normativa que el desenvolupa, d'ara endavant RGPD, i a conseqüència de la navegació i l'emplenament dels formularis de la web https://www.interprofit.es, l'usuari accepta que les dades personals per ell facilitats o que es facilitin en el futur a través d'aquests serveis, siguin objecte de tractament per part de RP UN, S.L. (d'ara endavant INTERPROFIT), en la seva condició de Responsable del Tractament.

Des d'INTERPROFIT, de la mateixa manera que tenim un ferm compromís amb dissenyar i executar estratègies de comunicació offline i online encaminades a reforçar la imatge pública de les empreses i dels seus productes, també el tenim amb la protecció de les seves dades personals i amb la presa de totes les precaucions de seguretat de les seves dades. Així mateix, exigim contractualment que els tercers de confiança que puguin tractar les seves dades personals facin el mateix.

Sempre fem el nostre millor esforç per a protegir les seves dades personals i una vegada que hem rebut la seva informació personal, utilitzem procediments estrictes i mesures de seguretat per a tractar d'evitar l'accés no autoritzat.

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic: El prestador de serveis propietari d'aquesta pàgina Web és INTERPROFIT amb C.I.F. B60248127 i amb domicili en Carrer Tuset, 5 4º2ª, 08006, Barcelona. L'adreça electrònica de contacte és: [email protected].

1.- Identitat i adreça del Responsable del Tractament

El titular i responsable del tractament a l'efecte de les Lleis de Protecció de Dades aplicables i, en concret, del Reglament 2016/679 Europeu de Protecció de Dades Personals (RGPD), és INTERPROFIT, amb C.I.F. B60248127 i amb domicili en Carrer Tuset, 5 4º2ª, 08006, Barcelona.

2.- Protecció de dades de caràcter personal de conformitat amb la normativa aplicable

INTERPROFIT, com a responsable del present Lloc web i de conformitat amb el que es disposa pel RGPD i altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.

3.- Tractament de les dades i la seva confidencialitat

INTERPROFIT l'informarà sempre sobre quines dades són d'obligatori emplenament i necessaris per al compliment de les finalitats que més endavant es detallen.

Tots aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hagin estat comunicades -en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida expressament per Vostè- estan obligades a observar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades i a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels tractaments duts a terme per INTERPROFIT segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades per Vostè a través del present Lloc web.

No obstant això, se li adverteix i informa que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, INTERPROFIT no podrà tenir-se per responsable de tals pràctiques ni de les seves conseqüències, especialment, de la presència de virus o altres elements o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus, a la connexió o a la descàrrega per Vostè de continguts des del Lloc web que causin alteracions en els sistemes informàtics (maquinari i programari).

4.- Dades personals

Fan referència a qualsevol informació o dades que pugui identificar-li (per exemple, el seu nom o cognoms) o indirectament (per exemple, el seu document nacional d'identitat o DNI). Les Dades Personals inclouen informació tal com el correu electrònic/adreces postals particulars/telèfon mòbil, contingut generat per l'usuari, entre altres. També podria incloure identificadors numèrics únics com l'adreça IP del seu ordinador o l'adreça MAC del seu dispositiu mòbil, així com la informació que obtenim a través de cookies.

5.- Recollida de dades personals i finalitats del tractament

Podem recaptar o rebre les seves dades a través del nostre lloc web mitjançant el corresponent formulari de contacte. Per a això, en alguns casos Vostè ens facilita directament les seves dades (quan per exemple es posa en contacte amb nosaltres) i, en altres casos els recaptem nosaltres (quan per exemple usant cookies per a analitzar com usa el nostre lloc web).

Trobarà més detall i informació a través de la següent taula i els seus corresponents epígrafs en els termes del RGPD:

6.- Transferència en circumstàncies especials

Si existeix una venda, una fusió, consolidació, canvi en el control societari, transferència d'actius substancial, reorganització, transformació o liquidació del lloc web https://www.interprofit.es del qual és titular actualment INTERPROFIT llavors, a la nostra discreció, podem transferir, vendre o assignar la informació recaptada en aquest Lloc a una o més parts rellevants adquirents, comunicant-li per a això el canvi de responsable de les seves dades.

7.- Xarxes socials

L'informem que INTERPROFIT és present en xarxes socials, tal com podrà comprovar en la part inferior dreta del nostre portal web https://www.interprofit.es. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d'INTERPROFIT es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

INTERPROFIT les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-lo d'activitats productes o serveis d'INTERPROFIT així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.

8.-Enllaços

Finalment, encara que INTERPROFIT facilita enllaços a pàgines Web de tercers, no es fa responsable dels continguts que es troben en aquestes pàgines Web, en la mesura en què són gestionades per tercers aliens a INTERPROFIT.

Tampoc es fa responsable de les dades personals ni del tractament que es realitzi a través de les pàgines Web esmentades.

9.- Canvis en la política de privacitat

INTERPROFIT es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a recomanacions i directrius de l'Autoritat de Control pertinent. En aquests supòsits, INTERPROFIT l'informarà degudament de les actualitzacions i canvis en la seva política de privacitat.

Avís Legal

D'acord amb el que s'estableix en el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan inclosos en els sistemes d'informació propietat de RP UN, S.L.

Per a l'exercici dels drets de drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació, podran dirigir-se en qualsevol moment a l'esmentada entitat mitjançant correu electrònic a l'adreça [email protected].

Aquest missatge es dirigeix exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació CONFIDENCIAL sotmesa a secret professional o la divulgació del qual aquesta prohibida en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho comuniqui immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva destrucció.

Hola! Som una agència de comunicació estratègica i oferim idees creatives que generen valor per a la teva marca.