Percebre un hotel històric de la Costa Brava com un mite de Hollywood

Share —
La història de l’Hostal de La Gavina de S’Agaró també podria formar part d’una d’aquelles pel·lícules del Hollywood daurat, on tantes vegades als protagonistes va acollir. Va ser el 1932 quan el visionari empresari gironí Josep Ensesa, va obrir les portes d’un projecte personal que ha persistit al llarg de tres generacions, gràcies a la labor de conservació i gestió dels seus familiars. La seva passió pel servei de qualitat i la seva ferma aposta per la gastronomia fan que aquest emblemàtic establiment segueixi liderant el luxe a la Costa Brava.

Des d’INTERPROFIT, vam començar a treballar amb La Gavina el 2014, construint una relació consolidada en el temps, amb l’objectiu de posicionar l’hotel amb una referència en el sector de l’hostaleria d’Espanya. El nostre primer repte? Comunicar la reobertura del restaurant La Taverna del Mar – també propietat de la família Ensesa – després d’una completa restauració.

Des de llavors, hem desenvolupat una estratègia de comunicació centrada a generar una percepció d’actualització i adaptació als nous temps per part de l’hotel. Amb la implementació dels nous serveis cada temporada i d’una potent oferta gastronòmica. En aquest cas, capitanejada pel xef francès Romain Fornell, en la incorporació del qual com a director de la restauració també va col·laborar amb l’agència.

La nostra feina en l’àrea de les relacions públiques i institucionals ha contribuït que cada any l’hotel confiï amb nosaltres per dur a terme esdeveniments socials, a vegades amb la presència d’algunes de les principals autoritats de Catalunya. 


Aquest projecte personal ha persistit al llarg de tres generacions gràcies a la labor de conservació i gestió dels seus familiars.
Tavernamar V03
Piscina V03

La comunicació en un any complex

Classicisme i tradició adaptats als nous temps sense perdre la seva potent càrrega històrica. Així podríem resumir la personalitat de La Gavina de S’Agaró. L’hotel ha estat escenari i lloc de vacances de nombrosos personatges públics. Des de principis dels anys cinquanta s’han rodat en els seus voltants famoses pel·lícules de Hollywood. Això va fer que La Gavina fos el centre de reunió de moltes estrelles de cinema. 


Josep Ensesa Gubert, junt amb el seu fill Josep, l'esposta d'aquest i els seus quatre fills
Ava Gardner - La Gavina S'Agaró
Elisabeth Taylor - Hostal La Gavina S'Agaró
En homenatge a aquesta Època Daurada, aquest any 2020 les parets de l’hotel s’han omplert d’inoblidables imatges d’antany. Fotos de moments i personatges que han passat per l’hotel al llarg de la seva història. Una exposició permanent amb els actors, artistes i intel·lectuals que s’han allotjat a les seves habitacions.

 

Amb aquest escenari i per aquest 2020, focalitzem el gabinet de premsa en la seva reobertura en un moment complex pel turisme, les jornades gastronòmiques organitzades per Romain Fornell (aquest any amb els xefs Rafa Peña, Albert Adrià i Paolo Casagrande), l’exposició de fotos històriques i el centenari dels Baños de Mar de S’Agasró.

Què hem fet? Gestionem entrevistes personalitzades, tant amb els membres de la família Ensesa, com amb Alberto Depau, el director general, o amb els xefs Romain Fornell i Lluís Planas de la Taverna del Mar. A més, difonem diversos comunicats de premsa amb un contingut d’interès per als mitjans. També organitzem trobades amb periodistes en l’hotel perquè poguessin estar al dia de totes les novetats i viure en directe els esdeveniments.

La posada en marxa d’aquest servei ha aconseguit generar aparicions de prestigi en mitjans de comunicació de referència. El que ha ajudat a afavorir el nombre de reserves a l’hotel, en una temporada complicada per a tot el sector. 


Política de Privacitat

Previ

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i normativa que el desenvolupa, d'ara endavant RGPD, i a conseqüència de la navegació i l'emplenament dels formularis de la web https://www.interprofit.es, l'usuari accepta que les dades personals per ell facilitats o que es facilitin en el futur a través d'aquests serveis, siguin objecte de tractament per part de RP UN, S.L. (d'ara endavant INTERPROFIT), en la seva condició de Responsable del Tractament.

Des d'INTERPROFIT, de la mateixa manera que tenim un ferm compromís amb dissenyar i executar estratègies de comunicació offline i online encaminades a reforçar la imatge pública de les empreses i dels seus productes, també el tenim amb la protecció de les seves dades personals i amb la presa de totes les precaucions de seguretat de les seves dades. Així mateix, exigim contractualment que els tercers de confiança que puguin tractar les seves dades personals facin el mateix.

Sempre fem el nostre millor esforç per a protegir les seves dades personals i una vegada que hem rebut la seva informació personal, utilitzem procediments estrictes i mesures de seguretat per a tractar d'evitar l'accés no autoritzat.

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic: El prestador de serveis propietari d'aquesta pàgina Web és INTERPROFIT amb C.I.F. B60248127 i amb domicili en Carrer Tuset, 5 4º2ª, 08006, Barcelona. L'adreça electrònica de contacte és: [email protected].

1.- Identitat i adreça del Responsable del Tractament

El titular i responsable del tractament a l'efecte de les Lleis de Protecció de Dades aplicables i, en concret, del Reglament 2016/679 Europeu de Protecció de Dades Personals (RGPD), és INTERPROFIT, amb C.I.F. B60248127 i amb domicili en Carrer Tuset, 5 4º2ª, 08006, Barcelona.

2.- Protecció de dades de caràcter personal de conformitat amb la normativa aplicable

INTERPROFIT, com a responsable del present Lloc web i de conformitat amb el que es disposa pel RGPD i altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.

3.- Tractament de les dades i la seva confidencialitat

INTERPROFIT l'informarà sempre sobre quines dades són d'obligatori emplenament i necessaris per al compliment de les finalitats que més endavant es detallen.

Tots aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hagin estat comunicades -en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida expressament per Vostè- estan obligades a observar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades i a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels tractaments duts a terme per INTERPROFIT segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades per Vostè a través del present Lloc web.

No obstant això, se li adverteix i informa que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, INTERPROFIT no podrà tenir-se per responsable de tals pràctiques ni de les seves conseqüències, especialment, de la presència de virus o altres elements o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus, a la connexió o a la descàrrega per Vostè de continguts des del Lloc web que causin alteracions en els sistemes informàtics (maquinari i programari).

4.- Dades personals

Fan referència a qualsevol informació o dades que pugui identificar-li (per exemple, el seu nom o cognoms) o indirectament (per exemple, el seu document nacional d'identitat o DNI). Les Dades Personals inclouen informació tal com el correu electrònic/adreces postals particulars/telèfon mòbil, contingut generat per l'usuari, entre altres. També podria incloure identificadors numèrics únics com l'adreça IP del seu ordinador o l'adreça MAC del seu dispositiu mòbil, així com la informació que obtenim a través de cookies.

5.- Recollida de dades personals i finalitats del tractament

Podem recaptar o rebre les seves dades a través del nostre lloc web mitjançant el corresponent formulari de contacte. Per a això, en alguns casos Vostè ens facilita directament les seves dades (quan per exemple es posa en contacte amb nosaltres) i, en altres casos els recaptem nosaltres (quan per exemple usant cookies per a analitzar com usa el nostre lloc web).

Trobarà més detall i informació a través de la següent taula i els seus corresponents epígrafs en els termes del RGPD:

6.- Transferència en circumstàncies especials

Si existeix una venda, una fusió, consolidació, canvi en el control societari, transferència d'actius substancial, reorganització, transformació o liquidació del lloc web https://www.interprofit.es del qual és titular actualment INTERPROFIT llavors, a la nostra discreció, podem transferir, vendre o assignar la informació recaptada en aquest Lloc a una o més parts rellevants adquirents, comunicant-li per a això el canvi de responsable de les seves dades.

7.- Xarxes socials

L'informem que INTERPROFIT és present en xarxes socials, tal com podrà comprovar en la part inferior dreta del nostre portal web https://www.interprofit.es. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d'INTERPROFIT es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

INTERPROFIT les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-lo d'activitats productes o serveis d'INTERPROFIT així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.

8.-Enllaços

Finalment, encara que INTERPROFIT facilita enllaços a pàgines Web de tercers, no es fa responsable dels continguts que es troben en aquestes pàgines Web, en la mesura en què són gestionades per tercers aliens a INTERPROFIT.

Tampoc es fa responsable de les dades personals ni del tractament que es realitzi a través de les pàgines Web esmentades.

9.- Canvis en la política de privacitat

INTERPROFIT es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a recomanacions i directrius de l'Autoritat de Control pertinent. En aquests supòsits, INTERPROFIT l'informarà degudament de les actualitzacions i canvis en la seva política de privacitat.

Avís Legal

D'acord amb el que s'estableix en el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan inclosos en els sistemes d'informació propietat de RP UN, S.L.

Per a l'exercici dels drets de drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació, podran dirigir-se en qualsevol moment a l'esmentada entitat mitjançant correu electrònic a l'adreça [email protected].

Aquest missatge es dirigeix exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació CONFIDENCIAL sotmesa a secret professional o la divulgació del qual aquesta prohibida en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho comuniqui immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva destrucció.

Hola! Som una agència de comunicació estratègica i oferim idees creatives que generen valor per a la teva marca.