Política de Privacitat

Previ

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i normativa que el desenvolupa, d'ara endavant RGPD, i a conseqüència de la navegació i l'emplenament dels formularis de la web https://www.interprofit.es, l'usuari accepta que les dades personals per ell facilitats o que es facilitin en el futur a través d'aquests serveis, siguin objecte de tractament per part de RP UN, S.L. (d'ara endavant INTERPROFIT), en la seva condició de Responsable del Tractament.

Des d'INTERPROFIT, de la mateixa manera que tenim un ferm compromís amb dissenyar i executar estratègies de comunicació offline i online encaminades a reforçar la imatge pública de les empreses i dels seus productes, també el tenim amb la protecció de les seves dades personals i amb la presa de totes les precaucions de seguretat de les seves dades. Així mateix, exigim contractualment que els tercers de confiança que puguin tractar les seves dades personals facin el mateix.

Sempre fem el nostre millor esforç per a protegir les seves dades personals i una vegada que hem rebut la seva informació personal, utilitzem procediments estrictes i mesures de seguretat per a tractar d'evitar l'accés no autoritzat.

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic: El prestador de serveis propietari d'aquesta pàgina Web és INTERPROFIT amb C.I.F. B60248127 i amb domicili en Carrer Tuset, 5 4º2ª, 08006, Barcelona. L'adreça electrònica de contacte és: [email protected].

1.- Identitat i adreça del Responsable del Tractament

El titular i responsable del tractament a l'efecte de les Lleis de Protecció de Dades aplicables i, en concret, del Reglament 2016/679 Europeu de Protecció de Dades Personals (RGPD), és INTERPROFIT, amb C.I.F. B60248127 i amb domicili en Carrer Tuset, 5 4º2ª, 08006, Barcelona.

2.- Protecció de dades de caràcter personal de conformitat amb la normativa aplicable

INTERPROFIT, com a responsable del present Lloc web i de conformitat amb el que es disposa pel RGPD i altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.

3.- Tractament de les dades i la seva confidencialitat

INTERPROFIT l'informarà sempre sobre quines dades són d'obligatori emplenament i necessaris per al compliment de les finalitats que més endavant es detallen.

Tots aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hagin estat comunicades -en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida expressament per Vostè- estan obligades a observar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades i a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels tractaments duts a terme per INTERPROFIT segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades per Vostè a través del present Lloc web.

No obstant això, se li adverteix i informa que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, INTERPROFIT no podrà tenir-se per responsable de tals pràctiques ni de les seves conseqüències, especialment, de la presència de virus o altres elements o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus, a la connexió o a la descàrrega per Vostè de continguts des del Lloc web que causin alteracions en els sistemes informàtics (maquinari i programari).

4.- Dades personals

Fan referència a qualsevol informació o dades que pugui identificar-li (per exemple, el seu nom o cognoms) o indirectament (per exemple, el seu document nacional d'identitat o DNI). Les Dades Personals inclouen informació tal com el correu electrònic/adreces postals particulars/telèfon mòbil, contingut generat per l'usuari, entre altres. També podria incloure identificadors numèrics únics com l'adreça IP del seu ordinador o l'adreça MAC del seu dispositiu mòbil, així com la informació que obtenim a través de cookies.

5.- Recollida de dades personals i finalitats del tractament

Podem recaptar o rebre les seves dades a través del nostre lloc web mitjançant el corresponent formulari de contacte. Per a això, en alguns casos Vostè ens facilita directament les seves dades (quan per exemple es posa en contacte amb nosaltres) i, en altres casos els recaptem nosaltres (quan per exemple usant cookies per a analitzar com usa el nostre lloc web).

Trobarà més detall i informació a través de la següent taula i els seus corresponents epígrafs en els termes del RGPD:

6.- Transferència en circumstàncies especials

Si existeix una venda, una fusió, consolidació, canvi en el control societari, transferència d'actius substancial, reorganització, transformació o liquidació del lloc web https://www.interprofit.es del qual és titular actualment INTERPROFIT llavors, a la nostra discreció, podem transferir, vendre o assignar la informació recaptada en aquest Lloc a una o més parts rellevants adquirents, comunicant-li per a això el canvi de responsable de les seves dades.

7.- Xarxes socials

L'informem que INTERPROFIT és present en xarxes socials, tal com podrà comprovar en la part inferior dreta del nostre portal web https://www.interprofit.es. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d'INTERPROFIT es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

INTERPROFIT les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-lo d'activitats productes o serveis d'INTERPROFIT així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.

8.-Enllaços

Finalment, encara que INTERPROFIT facilita enllaços a pàgines Web de tercers, no es fa responsable dels continguts que es troben en aquestes pàgines Web, en la mesura en què són gestionades per tercers aliens a INTERPROFIT.

Tampoc es fa responsable de les dades personals ni del tractament que es realitzi a través de les pàgines Web esmentades.

9.- Canvis en la política de privacitat

INTERPROFIT es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a recomanacions i directrius de l'Autoritat de Control pertinent. En aquests supòsits, INTERPROFIT l'informarà degudament de les actualitzacions i canvis en la seva política de privacitat.

Avís Legal

D'acord amb el que s'estableix en el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan inclosos en els sistemes d'informació propietat de RP UN, S.L.

Per a l'exercici dels drets de drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació, podran dirigir-se en qualsevol moment a l'esmentada entitat mitjançant correu electrònic a l'adreça [email protected].

Aquest missatge es dirigeix exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació CONFIDENCIAL sotmesa a secret professional o la divulgació del qual aquesta prohibida en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho comuniqui immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva destrucció.

Som

Som professionals de la comunicació corporativa i de les relacions públiques amb més de 30 anys d’experiència. En aquest temps, hem desenvolupat la capacitat d’entendre les necessitats dels nostres clients i convertir-les en campanyes, continguts i esdeveniments que connecten amb les seves audiències.

Ens encanta analitzar, pensar, produir i executar accions i experiències inoblidables per a ells. I ho fem des del compromís, la professionalitat, la capacitat de superació i la dedicació més enllà d’allò establert. Som el que fem junts.

1

Creiem

Creiem en el poder transformador de les paraules, en la seva capacitat de comunicar i emocionar per millorar la societat, per activar projectes comuns, per afrontar nous desafiaments i reptes i per sumar esforços.

Creiem en el poder transformador de les relacions humanes, en la seva capacitat d’aconseguir superar qualsevol escenari, de ser resilients i de transformar els problemes en noves oportunitats.

Creiem en el poder transformador de la tecnologia, en la seva integració absoluta en el nostre dia a dia i en la seva capacitat d’oferir a les marques la possibilitat de convertir-se en un mitjà de comunicació.

Creiem en el poder transformador de les marques compromeses, que tenen un propòsit clar, compartit i projectat cap a tots els seus grups de relació.

3

Com ho fem

Partim d’una metodologia contemporània de la comunicació que planteja un procés d’immersió, descobriment, creació, difusió i mesurament de les accions i les campanyes de comunicació.

Però ens agrada afrontar els projectes enfocant-nos cap a les oportunitats que detectem i cap a la capacitat de la tecnologia per trencar els cànons establerts.

Treballem amb un procés segmentat en 2 fases: In & Out.


In

 

Escoltem les necessitats del client, analitzem l’ecosistema en el qual opera i fixem els objectius i l’estratègia més adequats.

 

Escoltem: estudiem a fons el nostre client, el seu propòsit de marca, els seus públics objectiu, l’entorn i la seva competència.

 

Analitzem: el mercat en el qual opera, les particularitats que defineixen el sector des del punt de vista de la comunicació i els seus competidors clau.

 

Descobrim: per fixar objectius de comunicació intel·ligents, clars, viables i mesurables. Busquem un insight diferenciador que respongui a com de rellevant, singular i diferencial pot ser el missatge del nostre client per al seu target i entorn, i que ens porti directament al paper que la marca o companyia vol tenir davant les seves audiències. Establim l’estratègia per activar el públic objectiu en els camps que determinem: coneixement, comprensió, opinió o comportament.

 

Out

 

Creem conceptes de comunicació atractius i impactants que ens permetin desenvolupar i executar tàctiques innovadores per aconseguir els millors resultats per a la companyia. Desenvolupem les estratègies que permetin al client reforçar la relació amb els seus diferents públics i generar engagement cap a la marca.

 

Creem: des de l’insight i l’estratègia, apliquem la creativitat per desenvolupar un concepte que serà el fil conductor dels nostres missatges. Aquesta big idea serà el punt de partida per generar l’storytelling i les tàctiques que portarem al pla d’acció, que han de ser igualment innovadors per sorprendre les nostres audiències i connectar-hi. 

 

Expliquem: planifiquem i executem les accions, amb un alt estàndard de qualitat. Posem en marxa el nostre «equip de generació d’històries periodístiques», per identificar oportunitats, analitzar els canals més apropiats i segmentar la difusió dels continguts per arribar a aquestes oportunitats.


Mesurem: acompanyem els nostres clients en el procés de definir les mètriques més adequades i els indicadors que ens permetin controlar el nivell d’acompliment dels nostres objectius. Creem un dashboard de seguiment que ens facilita ajustar les nostres estratègies de comunicació periòdicament.

Julen Trabajando

Decàleg de Compromís sostenible de l'equip d'Interprofit

Decalogo De Compromiso Sostenible Del Equipo De Interprofit

Equip

Roser Tiana Interprofit
Roser Tiana
Presidenta
Foto Esteban
Esteban Rodolfi
Director General
Nerea Idoeta Interprofit
Nerea Idoeta
Directora - Barcelona
Rosa Fernandez
Rosa Fernández
Directora - Madrid
Montse Fernandez Interprofit
Montse Fernández
Directora de Comunicació Corporativa
Valenca Figuera Interprofit
Valença Figuera
Directora de Comunicació Corporativa
Teresa Forcada Interprofit
Teresa Forcada
Directora de Comunicació de Marca
Foto Andreaweb
Andrea López
Consultora junior de Comunicació de Marca
Ana
Ana María Martín
Consultora de Comunicació de Marca
Foto Ona4
Ona Camps
Consultora junior de Comunicació de Marca
Nuria De Rivera Interprofit
Nuria De Rivera
Secretaria
Julen Garcia Interprofit
Julen García
Consultor en Disseny Gràfic
Fotojudit
Judit Homs
Consultora junior de Disseny
Mariona Hostench Interprofit
Mariona Hostench
Consultora de Comunicació Corporativa
Fotoclara Web
Clara Colace
Consultora de Comunicació Corporativa
Imatges Team Web
Laura Naranjo
Consultora de Continguts
Anna Polo Interprofit
Anna Polo
Consultora del departament d'Esdeveniments
Maria Ribas Interprofit
Maria Ribas
Consultora de Digital i Continguts
Foto Nadia
Nadia Rodríguez
Consultora de Comunicació Corporativa
Foto Toni2
Maria Antonia Sabadell
Directora Financiera
Foto Sedes2
Mercé Soler
Consultora de Comunicació de Marca

Contacte

Barcelona

Tuset, 5, 4t 2a · 08006

Telèfon +34 93 467 02 32

[email protected]

Autobús: 6, 7, 33, 34 i H8 👩‍🦽👩‍🦯

Metro: L3, L5, S1, S2, L6 i L7 👩‍🦽👩‍🦯

Madrid

Alfonso XII, 62 · 28014

Telèfon +34 91 515 95 10

[email protected]

Autobús: 10, 14, 19, 26, 32, 37 i 59 👩‍🦽👩‍🦯

Metro: L1 👩‍🦽👩‍🦯